Thao

Anh shipper ngỡ ngàng, “bật ngửa” vì cô gái hủy đơn lấy lý do chè… tan hết đá, chủ quán đến tận nhà “giáo huấn” khách hàng

Bức xúc khi bị khách hàng huỷ đơn vì lý do không chấp nhận nổi, chủ quán chè tìm đến tận nhà để “3 mặt 1 lời” làm rõ ngọn ngành. Chuyện khách hàng bỗng nhiên “trái tính trái nết” hủy đơn hàng của shipper […]