Giải trí

CĐM 𝐩𝐡ẫ𝐧 𝐧ộ khi 1 nữ NSƯT bênh chằm chặp 2 sao nam bị 𝐭ố 𝐜ưỡ𝐧𝐠 𝐛ứ𝐜, tuyên bố 𝐬ố𝐜: 𝐒𝐚𝐢 𝐜ũ𝐧𝐠 𝐛ê𝐧𝐡!

Sau bài đăng phân tích về việc 2 sao nam bị tố cưỡng bức ở trời tây, 1 nữ NSƯT khẳng định sẽ bênh đồng nghiệp của mình bất chấp lý do. Vào ngày 3/7, nữ diễn viên Kim Oanh bất ngờ có bài đăng thể hiện góc […]